מומחה להערכת אישיות ופסיכופתולוגיה ואבחון נוירופסיכולוגי במבוגרים – מגיל 18 ומעלה

 

מעבר לראיון קליני או נוירופסיכולוגי מעמיק, נעשה שימוש בכלי אבחון מגוונים

ואינטגרציה של מבחנים ושאלונים אובייקטיביים

(BrainCare, MMPI-2 :למשל)

והתרשמותיים

(כגון: ט.א.ט, השלמת משפטים)

 

האבחון האישיותי תורם להערכה של פסיפתולוגיה ואבחנה מבדלת, בשרטוט עולמו הפנימי של הנבדק, בחשיפת נקודות חוזק וחולשה, ולהערכת נזקים נפשיים כחלק מתביעה אזרחית ובהקשרים משפטיים נוספים

 

MCI ,האבחון הנוירופסיכולוגי מאפשר לבסס אבחנות כגון הפרעת קשב וריכוז ודמנציה, ובהערכת הירידה הקוגניטיבית כחלק מתביעה אזרחית ובהקשרים משפטיים נוספים